Valitse sivu

Ydinvoima — eilisen ongelma ja huomisen ratkaisu?

joulu 11, 2020

Ilmastonmuutos tulee olemaan seuraavan kymmenen vuoden sisällä sellaisessa vaiheessa, että ihmiskunta ei pysty palauttamaan muutosta edes sille tasolle, jota elimme 5 vuotta sitten. Moni tutkija, keksijä ja rahoittaja etsii ja haluaa palavalla intohimolla löytää ratkaisuja tähän alati kasvavaan ongelmaan. Ikävä kyllä lähes kaikki tahtovat helpon korjauskeinon rajun totuuden sijaan. Kaikkialla sirkutetaan 

”Syö ekologisesti”, 

”Muista kierrättää pahvit ja muovit oikein”, 

”Sijoita uusiutuvaan energiaan ja ikimetsiin”, 

mutta kukaan ei vaikuta olevan valmis ottamaan härkää sarvista. 

Moni ei välttämättä ymmärrä, että vastaus on katsonut meitä silmiin jo lähes vuosisadan ajan. Ydinenergia. Ensimmäinen asia, mitä ydinvoimasta tulee mieleen saattaa hyvinkin olla Tšernobylin ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudet. Moni pitää ydinvoimaa pelottavana ja vaarallisena, ihmisiä tappavana sekä ympäristöä vaarantavana voimana. Tämä tuho nähtiin vuonna 1986 erittäin voimakkaana ja yhtä laajalle tuholle oli potentiaalia uudestaan vuonna 2011. Tšernobylin onnettomuudesta alkoi suuri taantuma ydinvoiman käytössä ja sen tutkimuksessa. 

Tšernobylin onnettomuudella oli suuri vaikutus asenteisiin energiantuotantoa kohtaan. Koska ihmiset alkoivat pelkäämään ydinenergiaa, alettiin uusiutumattomia energiamuotoja suosia entistä enemmän. Hyvin hallittuna ydinenergia on todellisuudessa yksi ympäristöystävällisimmistä energiamuodoista. Hyvin huollettuna ja asetusten mukaisesti operoituna ainoa voimalasta ympäristöön pääsevä ns. palamistuote on harmiton vesihöyry. 

Ydinvoimalan toiminnan perusperiaate perustuu veden lämmittämiseen ja höyrystämiseen lämmön avulla, joka syntyy polttoaineen atomiydinten hallitussa hajoamisessa, ja tämä höyry sitten pyörittää turbiineja, jotka tuottavat sähköä. Loppuun käytetty polttoaine eli plutonium tai uraani viedään loppusijoituspaikkaan, joka Olkiluodossa on suunniteltu säilyttämään ydinjätteitä jopa 100 000 vuotta. 

Voitaisiin argumentoida, että kertaalleen käytettyä uraania voitaisiin käyttää pommien valmistamiseen, eikä ydinvoimaa siksi saisi normalisoida. Tämän ei pitäisi olla vaikea ongelma etenkään vahvasti valvotuissa voimaloissa, joissa väärinkäytön mahdollisuus on marginaalinen. Etenkin Olkiluodon Onkalossa ongelma on lähes olematon, kun käytetty polttoaine loppusijoitetaan. Se muurataan usean teräs-, betoni- ja bentoniittitonnin alle, jolloin tarvittaisiin suuria työkoneita tai räjähteitä sen esiin kaivamiseksi. 

Turvallisesti käytettynä ydinvoima on erittäin käypä vaihtoehto muille fossiilisille polttoaineille. Se ei kuitenkaan ole lopullinen ratkaisu. Myös hiljattain Olkiluodon ydinvoimalassa tapahtunut vaaratilanne osoittaa, että ydinvoima ei ole lopullinen ratkaisu ainakaan tänään. Määränpää on päästä eroon fossiilisista ja uusiutumattomista polttoaineista ja silloin ydinenergia voi olla väylä hyveelliseen energiantuotantoon.  

Fakta on, että energiantuotantoa samalla tavalla kuin nyt ei voida jatkaa. Ydinvoimaa ei voida myöskään ottaa kokonaan nykyisen järjestelmän korvaajaksi, mutta sitä voidaan käyttää astinlautana samalla, kun tehokkaampia uusiutuvien energiamuotojen hyödynnystapoja kehitetään. Alkutuotantoa lukuun ottamatta ydinvoiman CO2-päästöt ovat lähes olemattomat, joten miksi emme hyödynnä puhtaampaa energiaa kehittäessämme fossiilivapaata maailmaa? 

Vaikka vaihto ydinvoimaan tehtäisiin, olisi silti elintärkeää jatkaa uusien energiatehokkaampien uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan teknologioiden tutkimista, jotta voisimme vihdoin ja viimein jättää fossiiliset polttoaineet. Uusiutuvat energialähteet eivät kuitenkaan tällä hetkellä ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin, koska etenkin Pohjoismaissa lämmöntuotto on erittäin tärkeää. Siirtymävaiheessa ydinenergian osuutta tulisi kasvattaa ja fossiilisten polttoaineiden osuutta vähentää luodaksemme itsellemme astinlaudan kehittää paremman vihreän tulevaisuuden. 

Fuusion ja entistä tehokkaampien aurinko- ja tuulivoimaloiden tutkimuksessa kestää aikaa ja kuluu rahaa. Nykyisellä järjestelmällä aika ei yksinkertaisesti riitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen nykyisellä laajuudellaan, joten on polttava pakko päivittää järjestelmä ennen kuin on liian myöhäistä. Ihmiskunta ei pysty tekemään täydellistä päivitystä, mutta hetkellisesti riittävä päivitys on mahdollista suorittaa. Lisäajan ostaminen sijoittamalla ydinvoimaan on tällä hetkellä yksi varteenotettavimmista keinoista pelastaa ihmiskunta massasukupuutolta ja antaisi aikaa kehittää oikeat työkalut seuraavaan energiantuotannon järjestelmäpäivitykseen. 

Akseli Larikka 12/2020  

Lähteitä ja lisätutkimusta tiedonjanoisille:  

YLE kolumni: Säteilevää ydinjätettä vai ilmastokriisi? (https://yle.fi/uutiset/3-10943954) 

Miten ydinvoimala toimii?(https://www.vattenfall.fi/sahkosopimukset/tuotantomuodot/ydinvoima) 

Uusiutuva energia Suomessa (https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/uusiutuva_energia_suomessa) 

Olkiluoto (https://www.tvo.fi/) 

Vaaratilanne Olkiluodossa (https://www.hs.fi/talous/art-2000007673832.html) 

The Economics of Nuclear Energy (video, englanniksi) (https://youtu.be/UC_BCz0pzMw) 

The Nuclear Waste Problem (video, englanniksi) (https://youtu.be/uU3kLBo_ruo) 

Kuvat: Pixabay