Valitse sivu

Ei Puskiaisten moottoritieoikaisua!

helmi 25, 2022

Lempäälä on kunta, joka sanoo kyllä kunnianhimoisille HINKU-tavoitteille! Vai onko sittenkään? Tällä hetkellä kotikuntamme harkitsee vastaavansa kyllä suuren hiilinielun ja -varaston kaatamiselle, mahdollisesti useiden eri järvien saastumiselle, eläinten käyttämien tärkeiden ekologisten käytävien hävittämiselle ja virkistysalueen katoamiselle.

Lempäälä-Pirkkala välille on kaavailtu niin sanottua Puskiaisten moottoritieoikaisua. Se lyhentäisi ajomatkaa noin kuudella minuutilla. Nopeutus on siis lähes mitätön. Metsää ei kaadettaisi kuitenkaan vain moottoritien alta, vaan alueelle on suunniteltu myös teollisuus- ja asuinaluetta. Ilman moottoritietä niitä ei saisi rakentaa vaan metsä tulisi jättää sijoilleen. Toki ymmärrämme, että kuntaa tulee kehittää, mutta se tulee tehdä kestävällä tavalla ja alueille, joissa luontokato on mahdollisimman vähäistä. YVA-selvityksessä mainitaan, että hanke muuttaa luonnonympäristöä laajalta alueelta ja “- – vaikutus saattaa olla pahimmillaan merkittävän haitallinen”. Voisi kuvitella, että vuonna 2022 ilmastokriisin uhatessa nämä faktat huomioitaisiin.

Entä eikö oikaisu vähentäisi autoista tulevia päästöjä? Ehkä jollakin tasolla. YVA-selvityksessä kuitenkin todetaan, että eri vaihtoehtojen hiilidioksidipäästöjen välillä ei ole suuria eroja. Sen sijaan moottoritien sekä teollisuus- ja asuinalueen rakentamisesta syntyy valtavat määrät ilmastollemme haitallisia kaasuja. Vaikka automatkan lyhenemisestä syntyisikin pienet päästövähennykset, moottoritien ja muun infrastruktuurin rakentamisesta seuraisi niin suuret määrät hiilidioksidia, että päästöt eivät kompensoituisi tuskin koskaan.

Moottoritiehankkeelle on kuitenkin vaihtoehtoja. VE 0+, VE 1 ja VE 2. Näistä ensimmäinen, eli 0+ parantaa nykyistä 3-tietä, kun taas 1 ja 2 tuhoaa metsää ja muuta luontoa teiden sekä alueelle suunniteltujen rakennusten alta. Luonnon ja ilmaston kannalta 0+ olisi siis paras. Eikä itseasiassa vain luonnon, vaan myös ihmisten kannalta: mitä paremmin luonto voi, sitä paremmin me voimme.

Lempäälän kunta kuulu HINKU-kuntiin, jotka pyrkivät olemaan hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen osuus kokonaispäätöstä on kaikkein suurin. Ilmastosoturien toive on, että liikennesuunnittelussa tähtäin olisi vuosikymmenten päässä ja että yhteyksiä suunniteltaisiin joukkoliikenteen ehdoilla. Tämän vuoksi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on pyritty panostamaan kiskoihin, ei teihin. Samaa toivomme tässä tapauksessa. Sanomme ei moottoritieoikaisulle ja kyllä vaihtoehdolle 0+. Emme voi tehdä enää vastuuttomia ratkaisuja, etenkään, kun vaihtoehtona on vastuulliset toimet.

Ilmastosoturien puolesta,

Anni Tiensuu