Hankesanasto

CvGalleria (CvG) on oppilaiden sähköinen ansioluettelo. Mediatiimi kuvaa ja editoi kaikista halukkaista Lelun opiskelijoista muutaman minuutin mittaisen videoklipin, jossa he kertovat osaamisestaan, työkokemuksistaan ja työelämään liittyvistä toiveistaan. Klipit julkaistaan hankkeen YouTube-kanavalla ja opiskelijat voivat hyödyntää niitä työnhaussa.

 

#KotiTyörintamalla tarkoitetaan lähinnä opiskelijoiden vanhempia. Lähes kaikilla vanhemmilla on pitkä kokemus työelämästä, jota olisi hyvä hyödyntää tehokkaammin ensisijaisesti tietenkin oman lapsen, mutta myös suuremman joukon työelämätietoisuuden lisäämisessä. Suurin osa kunkin aikuisen päivittäisestä energiasta kuluu työssä. Väsyneenä töistä palaavaa vanhempaa katsoessa nuorelle saattaa tulla varsin vinoutunut käsitys työelämästä…

 

Mediatiimi on hankkeemme tiedotuksesta vastaava opiskelijaryhmä. Tiimi haastattelee, kuvaa, editoi, kirjoittaa ja kokeilee. Ryhmässä on mukana 20-30 opiskelijaa. Tiimi on jaettu alaryhmiin, joilla on tietty erityistehtävä. #TekstiToimitus (TT) keskittyy pitkiin (longplay) artikkeleihin, CvG-ryhmä tekee sähköisiä ansioluetteloja, #Duurillatöissä-ryhmä tekee oikeita töitä ja kuvaa kokeilujaan, #työnkaihtajat tekevät videoita siitä, mitä EI kannata työnhaessa tehdä jne. Opiskelijat vaihtavat tehtäviä alaryhmien sisällä ja ryhmien kesken.

.. kuvaavat, haastattelevat, editoivat, kirjoittavat ja oppivat. He ovat #työelämähankkeen ninoja, pintoja ja santamarioja, jotka käyvät pelottomasti kohti tuntematonta.
#Mediatiimiläiset ..

 

#Ohjaustiimissä on tällä hetkellä mukana kolme ohjaajaa. Jarmo Lehtinen vastaa verkostoitumisesta ja hankkeen koordinoinnista, Mika Setälä huolehtii IT-puolesta ja Suvi Haapalahti pyrkii luomaan opiskelijoille ohjauspakettia (räätälöityä opinpolkua) kohti työelämää.

Mikä Setälä
Mikä Setälä
Jarmo Lehtinen
Jarmo Lehtinen
Suvi
Suvi Haapalahti

 

 

 

 

 

 

 

 

#työelämäkummit ovat hankkeemme asiantuntijaryhmä. Mukana on eri alojen kovia valtakunnallisia tekijöitä, jotka johdattavat meidät tiedon äärelle ja jakamat omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan nykyisestä ja erityisesti tulevasta työelämästä. Kummeilla on asiantuntemusta muun muassa digitalisaatiosta, robotisaatiosta ja brändäämisestä. Mukana on myös työelämätutkijoita ja rekrytoinnin, sekä ohjauksen erityisasiantuntijoita.

 

#Werstas tarkoittaa koko hanketta ja koko sitä organisaatiota, joka toimii Lempäälän lukion katon alla. Sana kuvaa myös tavoitteenamme olevaa ideologista loikkaa: haluamme jatkossa keskittyä vielä enemmän konkreettiseen tekemiseen. Werstaan katon alla on erilaisia pajoja, kuten edellä mainittu #MediaTiimi ja #ITpaja, joka tekee paikallisille yrityksille nettisivuja ja #PersonalTrainer -paja (#PT), jossa liikunnanohjauksen alalle haluavat pääsevät kokeilemaan toiveammattiaan käytännössä.