Ahtialanjärven linnusto

Ahtialanjärvessä pesii yli 20 lintulajia. Suurilukuisin ja näkyvin on naurulokki, jonka yhdyskunta pesii Lokkisaarella. Ahtialanjärven naurulokkiyhdyskunta on yksi Suomen suurimpia. Muita järvellä pesiviä lokkilintuja ovat mm. pikkulokki, kalalokki ja kalatiira. Yleisimpiä pesiviä lajeja Ahtialanjärvellä ovat myös mm. silkkiuikku, nokikana, taivaanvuohi sekä ruoikoiden varpuslintuihin kuuluvat ruokokerttunen ja pajusirkku. Ahtialanjärvi on merkittävä etenkin kaulushaikaran ja ruskosuohaukan pesimäpaikkana. Myös laulujoutsen, lapasorsa, rytikerttunen, pikkutikka, satakiele, luhtahuitti sekä kalasääski pesivät järvellä tai järven rannalla. Järvi on merkittävä myös kosteikkolintujen muutonaikaisena levähdys ja ruokailualueena. Järven ruoikoihin kerääntyy syysmuuton aikana yöpymään suuria määriä västäräkkejä, keltavästäräkkejä sekä haara- ja törmäpääskyjä. Lintudirektiivin lajeista mm. laulujoutsen, uivelo, liro ja suokukko kerääntyvät järvelle säännöllisesti muuttoaikoina. Myös monia harvinaisuuksia kuten mustapyrstökuiri, jänkäkurppa, viiksitimali, amerikanhaapana ja monia hanhilajeja on tavattu järvellä muuttoaikoina.

Ahtialanjärven kasvillisuus

Ahtialanjärvi kuuluu rehevään osmankäämi-ratamosarpio – tyyppiin ja Ahtialanjärven lajisto onkin edustava näyte eteläsuomalaisen rehevän järven vesikasvistosta. Järvellä tavataan runsaina rantaludan lajeista mm. viiltosara, pullosara, isosorsimo, leveäosmankäämi sekä kapeaosmankäämi. Ilmaversoiskasvustojen runsaimmat lajit ovat järvikorte ja järviruoko ja kelluvista pikkulimaska, kelluhankasammal ja sorsansammal. Avovedelle kelluslehtisistä tavataan runsaimmin ulpukkaa, vesitatarta ja uistinvitaa. Uposkasveista laajimmalle levinneitä ovat tylppälehtivita, ahvenvita ja kiehkuraärviä. Järven etelä- ja itärannalla on yhtenäinen 50-150 m levyinen rantaluhta. Lokkisaari on myös suurimmaksi osaksi luhtaa. Rantametsää ja pensaikkoa on kapealti lähes joka rannalla.

Hyönteiset, kalat ja muut

...Lisää tulossa!
Lue lajeista tarkemmin klikkaamalla otsikkolaatikoita!